logoВідомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення закладу освіти